2010 är ett internationellt erkänt regelverk, framtaget av experter inom ICC:s globala nätverk. Regelverket används som ett komplement till köpavtal vid incoterms rules 2010 pdf handel.

2010 beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och när risken går över från säljare till köpare. Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader. Från eller till vilken plats transporten ska ske. När risken övergår från säljaren till köparen. 2010 innehåller 11 leveransvillkor och är anpassade efter den senaste utvecklingen inom handelsrätt och sedvänja. Reglerna uppdateras och konsolideras regelbundet för att återspegla praxis och vara så lättanvända som möjligt. När köparen eller dennes ombud hämtar varorna hos säljaren.

Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det egna landet. Säljaren ska leverera varorna till ett transportmedel som är köparens eller som köparen kontrakterat. Detta kan exempelvis vara ett fartyg i en internationell hamn. När varan är lastad övergår risken till köparen.

Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. Samma som i F-gruppen, men här är det säljaren som ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. Risken övergår dock till köparen i och med att varan lastats på t ex det fartyg som ska transportera den. Här ska säljaren stå för alla kostnader och risker tills dess att köparen fått varorna till angiven plats. 2010 för att utbilda personal från organisationer som är involverade i leveransen av varor för att ha kontroll över vem som ansvarar för produkterna under transportens olika moment. 2010 studeras under en intensiv utbildningsdag.

Inte sällan är det motparten som bestämmer vilka villkor som ska gälla vid leverans och då gäller det att man är insatt i vad dessa villkor innebär när det gäller kostnader och risker. Fallgropar och strategier kommer särskilt att behandlas och diskuteras. 2010, men övningsexempel och särskilda avsnitt kommer att behandla transport-, betalnings- och försäkringsfrågor i olika situationer. Antalet deltagare är begränsat varför kursen ofta fulltecknas. Företagsintern utbildning ICC Sweden anordnar även företagsinterna utbildningar där vi kommer till er. Här finns svaren till de vanligaste frågorna, ordbok, checklista mm.

Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transportmedel som köparen bestämt. Det är köparen som skall ordna tullformaliteter vid såväl export som import samt stå för alla kostnader och risker. 2010 det leveransvillkor som ger säljaren det minsta ansvaret. Köparen bör ej använda EXW om han inte har möjlighet att genomföra de formaliteter som krävs för export. EXW kan användas för alla transportsätt. Säljarens skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat.

News Reporter