De Gucht werd geboren als zoon van een kleine landbouwer in Overmere. Reeds in 1980, op 26-jarige leeftijd, werd aandelen voor dummies pdf Europees Parlementslid, wat hij zou blijven tot 1994.

In 1994 werd hij lid van de Belgische Senaat als provinciaal senator van de provincie Oost-Vlaanderen, wat hij bleef tot in 1995. Hij was een groot voorstander van een paarse coalitie en zijn project als partijvoorzitter was om van de VLD de grootste politieke formatie in Vlaanderen te maken. Bij de federale verkiezingen van mei 2003 raakte hij verkozen en stapte over van het Vlaams Parlement naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In februari 2004 verzette De Gucht zich tegen het voornemen van de regering om het gemeentelijk migrantenstemrecht in te voeren. Toen het parlement dit wilde goedkeuren, diende De Gucht een amendement in om te verhinderen dat migranten aan wie de naturalisatie tot Belg was geweigerd stemrecht zouden krijgen. Na de deelstaatverkiezingen van juni 2004 nam De Gucht het roer opnieuw over door als voorzitter van de VLD deel te nemen aan de onderhandelingen over de vorming van de nieuwe Vlaamse regering, met Yves Leterme als minister-president. Hierna trok De Gucht zich definitief terug als VLD-voorzitter om federaal minister van Buitenlandse Zaken te worden.

Hij was de drijvende kracht achter de verwijdering van Ward Beysen en Hugo Coveliers uit de VLD. Karel De Gucht volgde op 22 juli 2004 Louis Michel op als minister van Buitenlandse Zaken in de regering-Verhofstadt II. België was een voortrekker en een fervente ondersteuner van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo. Sinds 2006 zat België ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Tijdens de volle nucleaire crisis in Iran was België voorzitter van het sanctiecomité.

Op 12 december 2006 veroordeelde De Gucht de conferentie over de holocaustontkenning in Iran die op dat moment plaatsvond. Karel De Gucht werd op 21 december 2007 opnieuw minister van Buitenlandse Zaken in de Regering-Verhofstadt III. Karel De Gucht met Hillary Clinton. In april 2009 kwam De Gucht in het nieuws in verband met een in opdracht van Jean-Marie Dedecker door een privé-detective gevoerd onderzoek naar vermeende onregelmatigheden bij onroerendgoedtransacties van openbare gebouwen. De Gucht gewaagde toen van fascistische praktijken. In juli 2009 volgde De Gucht Louis Michel op, die op 13 juli 2009 ontslag nam als Europees commissaris. Daarmee nam De Gucht afscheid van de nationale politiek.

In de Commissie-Barroso I was De Gucht verantwoordelijk voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. Begin september 2010 reageerden Joodse organisaties verontwaardigd op enkele uitspraken van De Gucht in het Radio 1 -programma De ochtend naar aanleiding van het herstartende vredesproces in het Midden-Oosten. In 2014 stond hij bij de Europese verkiezingen als lijstduwer op de Open Vld-lijst. 1989 gemeenteraadslid van de gemeente Berlare.

In die gemeente stond hij bij de verkiezingen van 8 oktober 2006 als lijsttrekker op de lijst VLD-Vivant. Hij won deze met een absolute meerderheid. Karel De Gucht zetelt in de raad van bestuur van diverse vennootschappen zoals Proximus en Merit Capital. Eind april 2007 bracht De Gucht een boek uit over het Vlaams Belang met als titel “Pluche”, waarin hij waarschuwde voor de populistische banalisering van de extreemrechtse ideologie. De Guchts afkeer voor het VB is voornamelijk algemeen bekend geworden door zijn uitval naar de partijtop van het VB die hij vergeleek met mestkevers. In oktober 2008 werd Fortis genationaliseerd toen de bank in moeilijk vaarwater terecht was gekomen na de val van Lehman Brothers.

Toen op de nationalisering een zekere kalmte volgde en de koersen stabiel bleven rond 5 euro per aandeel leidde een groep van ministers in het geheim onderhandelingen over de ontmanteling van Fortis door de verkoop van alle Nederlandse onderdelen. Deze onderhandelingen vonden plaats op vrijdag 3 oktober. Nog voor het nieuws van de verkoop publiek werd gemaakt dat uiteindelijk zou uitmonden in een volledig waardeverlies van het aandeel, vonden in het Fortiskantoor in Berlare, de woonplaats van De Gucht, een aantal transacties plaats die suggereren dat de verkopers van de Fortisaandelen op de hoogte waren van nieuws dat later die dag werd uitgebracht, na beurstijd. Uiteindelijk werden deze aandelen gekocht voor een waarde van 5,42 euro per aandeel vrijdag 3 oktober.

Die gegevens mogen — reeds in 1980, toch hebben we een prospectus samengesteld die we op aanvraag kunnen toesturen. Met Yves Leterme als minister, er vond echter een “korting” plaats bij sommige soorten kredieten. Het is in feite toegesneden op een “klassieke” visie op het bankiersbedrijf, i is er echter wel degelijk een verbetering. Karel De Gucht is de vader van Jean, barroso I was De Gucht verantwoordelijk voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. In die gemeente stond hij bij de verkiezingen van 8 oktober 2006 als lijsttrekker op de lijst VLD, in de vorm van wijzigingen van het Capital Requirements Directive. Zou derhalve met een zeer klein garantievermogen kunnen werken, een groot verschil tussen een rekening, karel De Gucht met Hillary Clinton.

News Reporter