Bilgiye ulaşmamızda yardımcı olacak bilgiyi sürekli yeniliyecek araçlar ile karar almak daha kolaylaşır. O zaman bilgiyi işlemek örgütsel davranış ders notları pdf bir takım araçlara ihtiyacımız vardır.

Bilgiye ulaşmada kavramsal ve maddi cihazlar yardımcı olurlar. Teknolojinin gelişmesiyle maddi cihazlar arasında bulunan bilgisayar bilgiye ulaşmamızı daha da kolaylaştırmıştır . Bugün yaşadığımız çağa baktığımızda bilgi çağı ifadesini kullanmak yanlış olmaz . O zaman topluma da bilgi toplumu adını verebiliriz . Bilgiyi ulaşmak şimdi kolay iken daha önceki dönemlerde insanların farklı yollar denedikleri görülmüştür . Bu aşamalar enerji kaynağı ,zenginliğin kaynağı,çoğunluğun yaptığı iş işlenen nesne,zaman düzenlemesi,toplumsal örgütlenme açısından farklılık göstermektedir. Bilgi toplumunda zenginliğin kaynağı bilgi ve kişisel yetenektir .

Bilgi çağında yaşadığımız dikkate alındığında bilgisayarlar bilgi işlem sürecini ortaya koymuştur. Toplama ,çıkarma işlemi ya da mantıksal sınamalar burada işlenir ve kontrol edilir. 0 ve 1 sayı değerlerine göre işlemler yapılır . Kalan ve bölümdeki 1 ve 0 değerleri sağdan sola dikkate alınır . RAM olarak ta bilinen bu bellek türü ana belleğin kullanıcılara ayrılan kısmıdır Ramdaki bilgiler bilgisayar kapanınca kaybolur o yüzdenbu belleğe geçiçi bellek adı da verilir . ROM bellek ana belleğin bilgisayar tarfından kullanılan kısmıdır salt okunur bellek olarak bilinir . 1 byte bir karaktere yani bir harfe denk gelir .

Her bir veride aslında bir adreste saklanır. Veri yollarının genişliği ve veri transfer hızı bilgisayarın hızını etkileyen en önemli faktörlerdendir . Veri yollarında verilerin taşınması sırasında hücrelerinde taşınması gerekir . Klavyede ilk harf değeri F ile başlar Q ingiliz klavyesidir ilk harf değeri Qile başlar .

Klavye üzerinde işlemleri kolaylaştırıcı Fonksiyon tuşları vardır . F1-F12 dizilimi olarak bunlarda klayye de yer alırlar . Ekranda yazılan değerleri kağıda dökmek için kullanılır . Sadece kendine özgü karakterleri basabildikleri için yetersiz kalmışlardır . Satır yazıcılra göre daha yavaş fakat ucuzdur. Hala günümüzde fatura ve benzeri belgelerin yazdırılmasında kullanılmaktadır .

1200 dpili bir yazıcı 1 inch uzunluğundaki bir yazıyı 1200 noktadan oluşturur . Yazdıtrmayı düşünmediğimiz değerleri ekrandan takip etme şansımız vardır. Bu küçük noktalara piksel adı verilir. FARE çeşitli noktaları çeşitli biçimde uyararak bilgisayara bilgi ya da ercihleri ulaştımamızı sağlar .

Eski model olarak yol faresi masanınüzerinde bu hareketi pc ye aktarır Farenin hareket ettirilmesi sırasında masa üztünde yeralan farenin altında bulunan top hareketi sağlar . Optik fareler ise özel altlığı sayesinde kullanıcının hareketi ile işlemi yapar . Diz üstü bişgisayarlarda fare yerine pcye yeralır . Programları ,verileri ,sonuçları saklayabileceğimiz ortamlardır: en yaygın yardımcı bellek birimleri:sabit diskler ,disketler ,cd ler ,dvd lerdir . SABİT DİSKLER hard disk olarakta bilinir Çok sayıda manyetik plaklardan meydana gelir . Kişisel pclerde Kapasiteleri şu an GB değerindedir . DİSKET: en küçük saklama ortamıdır .

Disketi kullanabilmek pc de bulunan disket sürücü ile mümkündür . Disket sürücü sayesinde disketteki bilgiler okunup değiştirilip saklanabilir . CD Diskete göre daha fazla veri saklama olayına sahiptir Cd lerin kapasitesi 700 MB civarındadır . Cd nin içindeki verileri kullanabilmek için bir cd sürücüye ihtiyaç vardır. Başlangıçta sadece okunabilen cdler günümüzde yazılabilir halde de bulunur. Bir müzik cd si sadece okunabilir yani müziği dinlersiniz. Bu müzik cd sinden bir tande daha oluşturmak isterseniz cd nizin yazam özelliğinin olması gerekir .

DVD cdlerin 20 katınakadar veri toplayabilen birimdir . Dvd de kayıt altıanalınmış bir veriyi okumak için dvd sürücü olmalıdır. TARAYICILAR çizim ve fotoğrafların sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlar fotokopi makinası mantığıyla çalışır , bilgisayar diskine yazar . Tarayıcının performansı hızına ve ftoğrafın ne kadar hassas olarak taradığına bağlıdır . Günümüzde ofis tipi dediğimiz bir çok fonksiyonu içeren çeşitler hem yazıcı hem tarayıcıyı bünyesinde toplamaktadır . SES ARAÇLARI ses kartı ile desteklenmiş olarak hoparlörler pc de yer alır .

MODEMLER telefon hatlarını kullanarak bilgisayar arasında iletişimi ve dolayısıyla veri transferini sağlayan cihazlardır . Klavye üzerindeki tuşların dizilimi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Bilgisayar sisteminde, üretici firma tarafından yüklenen, bilgisayarın çalışmasını sağlayan bilgilerin bulunduğu alan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın hızını belirleyen ölçütlerden birisidir? Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi sağlayan birimlerdir? Telefon hatlarının bağlandığı ve bilgisayarların internet içinde birbirleriyle haberleşmesini sağlayan birim aşağıdakilerden hangisidir?

Ekranda görüntüyü meydana getiren en küçük noktaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarda bir çıkış birimidir? Kullanıcıların bilgisayara komut ve veri girişi yapılmasını, bilgisayarın da kullanıcıya uyarı ya da sonuçları iletmesini sağlayan birimlere genel olarak ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yardımcı bellek birimleri arasında yer almaz?

News Reporter